Stravné lístky – výhoda pre podnikateľov aj zamestnancov

0
1548

Podnikatelia môžu svojim zamestnancom poskytovať niekoľko výhod. Do týchto výhod patria rekreačné a športové zariadenia, poskytnutie motorového vozidla, ceny a výhry, vzdelávanie zamestnancov a spomínané stravné lístky nad rámec zákona, ktoré sú z hľadiska dane výhodné pre obe strany. Ide o jeden z nástrojov motivácie, ktoré využívajú podnikatelia pre získanie lojálnych zamestnancov, hoci je to pre nich náklad nad rámec zákona.

Zákonník práce hovorí, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie pre všetkých svojich zamestnancov, ktorí pracujú na plný úväzok. Takto majú na výber dve možnosti:

  1. využiť reštauračné zariadenie, ktoré sa nachádza neďaleko pracoviska zamestnancov
  2. vybudovať vlastnú kantínu

V praxi sa najviac využíva prvá možnosť. Zamestnávateľ poskytuje stravné lístky a taktiež môže nariadiť, kde sa budú ľudia stravovať. V súčasnosti je minimálna hodnota stravného lístka vo výške 3,38 eur, pričom je oslobodená od dane z príjmov spolu so sociálnym a zdravotným poistením.

Ešte v novembri minulého roka to bolo 3,15 eur, zmena nastala od decembra. Zamestnávateľ stále dopláca 55 % sumy (1,86 eur) a 45 % (1,52 eur) si dopláca zamestnanec.

Čo sa týka živnostníkov, tí majú taktiež nárok na stravné za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku. Daňové výdavky sa od decembra zvýšili z 4,2 eura na 4,5 eur za deň. Takto si živnostníci môžu znížiť daňový základ až o 1111 eur (4,5 eur x 247 pracovných dní v roku 2017).

Výhoda stravného lístku spočíva aj v tom, že živnostník nemusí do účtovníctva účtovať každý jeden bloček. Hodí sa to najmä vtedy, ak živnostník vypláca svojho účtovníka osobitne za každý jeden spracovávaný doklad.

Prednedávnom vo vláde padol návrh, že by sa stravné lístky mohli nahradiť hotovosťou. Tento návrh však neuspel a zákonník práce stravné lístky sa nemení. Má to taktiež logický dôvod. Bežný zamestnanec by sa takto ocitol v situácii, ktorá by mu neuľahčila život, ale práve naopak – nevedel by, čo by mal s peniazmi urobiť. Väčšina ľudí by totižto peniaze neminula na stravovanie, ale na inú formu spotreby.