Máte predpoklady na kormidlovanie lode?

0
142
Máte predpoklady na kormidlovanie lode?
Máte predpoklady na kormidlovanie lode?

Kormidlovanie lode je fascinujúca a zodpovedná úloha, ktorá si vyžaduje rôzne zručnosti a vedomosti. Možno premýšľate o tom, či máte predpoklady na kormidlovanie lode. Skúste zapracovať na nasledujúcich zručnostiach a následne si vedenie plavidla vyskúšajte.

Základné zručnosti pre kormidlovanie plavidla

Kormidlovanie lode si vyžaduje dobrú fyzickú kondíciu. Na palube lode je potrebné vykonávať rôzne manuálne práce ako je vyťahovanie plachiet, viazanie uzlov a manipulácia s lanami. Dôležitá je tiež koordinácia rúk a očí. Musíte byť schopní sledovať okolie lode, ovládať kormidlo a plachty a zároveň dávať pokyny posádke.

Kormidlovanie lode na predaj si vyžaduje neustále učenie sa. Musíte sa naučiť poznať rôzne typy lodí, plachiet a uzlov. Musíte sa tiež naučiť čítať mapy, orientovať sa podľa kompasu a predpovedať počasie. Tieto znalosti nadobudnete počas kurzu vodca malého plavidla a kapitánskeho kurzu, ale zákony a normy musíte overovať priebežne. Okrem toho je nutné mať schopnosť rýchlo a efektívne riešiť problémy. Na mori sa môže prihodiť veľa neočakávaných situácií a vy musíte byť schopní reagovať pokojne a rozvážne. Nepredstavujte si však osamelého morského vlka. Kormidlovanie jachty na predaj je tímová práca. Musíte byť schopní spolupracovať s ostatnými členmi posádky a efektívne komunikovať.

Vlastnosti dobrého kapitána väčšej lode

Kormidlovanie veľkých lodí si vyžaduje silné vodcovské vlastnosti. Je potrebné motivovať a viesť posádku a robiť dôležité rozhodnutia v stresových situáciách. V rukách budete mať osudy a možno aj život pasažierov. Ide o veľkú zodpovednosť. Ste zodpovední za bezpečnosť lode a posádky a musíte sa riadiť všetkými platnými predpismi a normami.

Dôležitá je tiež disciplína a presnosť. Dodržiavanie pokynov, harmonogramu a poriadku na lodi sú pre bezpečný chod kľúčové faktory. Niekedy budete musieť urobiť ťažké rozhodnutia v neistých situáciách, takže rýchle reakcie sú viac ako žiadané. V neposlednom rade treba podotknúť, že kormidlovanie si vyžadujú vášeň pre plavbu po riekach či moriach. Dôležité je milovať vodu, plavbu a pobyt na lodi.

Ako sa stať kapitánom lode

Ak vás kormidlovanie lode láka, existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť, či máte na túto prácu predpoklady. Prihláste sa na kurz. Existuje veľa kurzov, ktoré sú rozdelené podľa veľkosti lode a vzdialenosti, do ktorej môžete s loďou vyplávať. Tieto kurzy vám pomôžu zistiť vaše fyzické a mentálne predpoklady na túto prácu.

Túžite kormidlovať komerčné lode? Budete potrebovať licenciu. Licenčné požiadavky sa líšia v závislosti od krajiny a typu lode. Možnosťou je prihlásiť sa ako dobrovoľník na humanitárne lode a vyskúšať si dlhšiu plavbu spolu s prácou na lodi. V prípade, že svojim schopnostiam neveríte, ale plavby vás lákajú, najmite si loď, posádku a kapitána.

Autor: Gabriela Kudláčová