Ako sa delia obaly a aká je ich funkcia?

0
1496
Ako sa delia obaly a aká je ich funkcia?

Pod obalom môžeme rozumieť výrobok, ktorý je určený na balenie tovaru, ale tiež aj na jeho ochranu, dodávanie a prezentáciu. Ako sa vlastne obaly rozdeľujú a na čo konkrétne sú určené? To všetko si popíšeme v nasledujúcich riadkoch tohto článku. Tak, poďme na to!

Len málo ľudí má v dnešnej dobe dostatočnú informovanosť o obaloch, ktoré súvisia s odpadom. Vo všeobecnosti totiž poznáme tri druhy obalov. Môže ísť o spotrebiteľský obal, ktorý sa najčastejšie skladá z fľašy, vrchnáku a etikety. Spotrebiteľský obal je primárne určený na ochranu tovaru, ktorý v čase nákupu prestavuj tovarovú jednotku pre konečného spotrebiteľa.

Skupinový vs. prepravný obal

Na trhu existuje aj skupinový obal, ktorý je najčastejšie v podobe prepravky. Takýto obal je určený na to, aby v čase nákupu tvoril určitý počet tovarových jednotiek. A to bez rozdielu, či sa predáva spotrebiteľovi alebo inému používateľovi. Existuje aj prepravný obal, ktorý je najčastejšie tvorený z fólie a palety. Takýto obal je vhodný najmä na uľahčenie prepravy a manipulácie. Medzi takýto obal nepatrí kontajner.

Výrobca obalov a jeho význam

Vo všeobecnosti platí, že aj keď výrobca obalov samotné obaly nevyrába, ide o dovozcu, plniča alebo baliča. Čo sa týka baliča a plniča, takýto výrobca obalov používa obaly, ako už z názvu vyplýva, na balenie alebo plnenie. Na trh uvádza takéto obaly pod svojou značkou. Samozrejme, spoločnosť, ktorá sa považuje za výrobcu obalov má hneď niekoľko povinností, ktoré musí splniť. V prvom rade sa musí registrovať v Registri výrobcov. Takýto register má sídlo na Ministerstve životného prostredia. Výrobca obalov je tiež povinný plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a znášať finančné náklady, ktoré sú spojené najmä s prepravou, so zberom, recykláciou alebo spracovaním odpadu.