Vymáhanie pohľadávok profesionálnou spoločnosťou

0
2137

Ak ste sa ocitli v situácii, kedy Vám spoločnosť neplatí faktúry, potom jednou z najefektívnejších možností pre Vás je kontaktovať spoločnosť na vymáhanie pohľadávok.

Ako postupovať, ak Vám neplatia faktúry?

Identifikujte problém čo najskôr

Čím skôr dokážete identifikovať problémový dlh, tým lepšie, pretože čím je dlh starší, tým zložitejšie môže byť ho inkasovať. Môže to byť spôsobené ťažkosťami pri vyhľadávaní podrobností dlžníka, starých faktúr, dokázaní skutočností pred súdom atď.

Po zistení problematického dlhu Vám odporúčame spojiť sa so spoločnoťou, ktorá pohľadávky vymáha, renomovanou spoločnosťou tohto druhu na Slovensku je aj Claims Collection s.r.o.

Ako prebieha postup?

Po kontaktovaní spoločnosti na vymáhanie dlhov je dobré poslať čo najviac kontaktných informácií o dlžníkovi a podpornú dokumentáciu (ako sú napríklad kópie faktúr alebo výpis z účtu).

Spoločnosť Claims Collection má profesionálne skúsenosti s postupmi vymáhania pohľadávok, súdnymi procesmi a spolupracuje s renomovanými advokátmi na Slovensku.

Tieto faktory Vás privedú k úspešnému vymáhaniu vašich pohľadávok a zároveň nenaruší vaše vzťahy so zákazníkmi.

Pomocou štruktúrovaných telefónnych hovorov, e-mailov a listov sa spoločnosť bude snažiť vaše peniaze rýchlo získať späť. Začne sa pracovať na výbere vašich dlhov, aby ste sa mohli zamerať na svoje hlavné podnikanie.

Po niekoľkých telefonátoch a listoch, kedy bol dlžník kontaktovaný, sa vyhodnotí priebeh inkasa a podľa toho sa upraví postup.

Ak sa vezme do úvahy reakcia dlžníka (dlžníkov), výška dlhu a finančná situáciu dlžníka (aktíva, zamestnanci, finančná situácia, majetok), môže sa pokračovať v prístupe k prvotnému výberu, alebo navrhnúť implementácia nasledujúcich stratégií, ako napríklad:

  • Splátkový kalendár
  • súdne konania
  • monitorovanie platobnej neschopnosti

Spoločnosť Claims Collection Vám bude vždy k dispozícii pre prípadné otázky, alebo aktualizácie a môže vás počas procesu zhromažďovania kontaktovať s cieľom získať ďalšie informácie alebo schválenie určitých postupov.

Cieľom je efektívne a pohotovo vymôcť vaše dlhy a zároveň zachovať vaše cenné obchodné vzťahy so zákazníkmi.