Akú úlohu zohráva vákuum v potravinárskom priemysle?

0
1974

Potravinársky priemysel neustále napreduje a začína využívať moderné technológie, ktoré urýchľujú a zefektívňujú výrobu. Medzi najvyužívanejšie patrí najmä vákuum a vákuové zariadenia. Aké majú využitie?

Stačí sa pozrieť na jednoduchú modernú výrobnú linku, ktorú nájdete takmer v každej potravinárskej firme. Na to, aby mohli byť jednotlivé prísady a či finálne produkty rýchlo a efektívne prepravované v rámci výrobných liniek, bolo treba vymyslieť zariadenia, ktoré ich dokážu uchopiť, či iným spôsobom triediť a presúvať. Ako najvýhodnejšie sa ukazujú práve rozličné separátory a ramená využívajúce podtlak. Pomocou podtlaku sa daný produkt jednoducho uchopí a premiestni bez toho, aby bol akokoľvek porušený. Zariadenia pracujúce na princípe podtlaku sú pomerne lacné a vysoko spoľahlivé, keďže nemusia byť tvorené zložitými mechanickými súčasťami.

Na to, aby takéto zariadenia fungovali, však musia byť využité vývevy, ktoré sú srdcom každého zariadenia pracujúceho s podtlakom. Vývevy môžu mať rôznu konštrukciu, no ich účel je vždy rovnaký – vytvárať vákuum s rozličným tlakom a hustotou. Vákuum však nezohráva úlohu len pri premiestňovaní potravín na výrobných linkách…

Čistenie vzduchu, vákuové balenie, či cukrovary

Nasávanie a následne filtrovanie vzduchu pomocou vákuových čerpadiel je v potravinárskom priemysle taktiež často využívaným riešením, keďže kvalita vzduchu tu zohráva dôležitú úlohu. Nehovoriac o vákuovom balení, ktoré sa využíva takmer pri všetkých typoch potravín. Vákuum nachádza uplatnenie aj pri extrahovaní a separovaní vnútorností z mäsa a rýb. V neposlednom rade je dôležité aj v cukrovaroch, kde sa pomocou vákua znižujú teploty varu, plus, vákuum sa využíva aj pri kryštalizácii cukru.

Ak hľadáte kvalitné vývevy do potravinárskeho priemyslu, odporúčame spoločnosť VAKUUM BOHEMIA, ktorá má v oblasti vákuových vývev bohaté dlhoročné skúsenosti. Tak neváhajte a začnite efektívne vákuové vývevy využívať vo vašej spoločnosti aj vy!