Rovnaké slová s rôznym významom

0
21475

Hľadať rozdiely vo význame slov v jednotlivých jazykoch môže byť naozaj ťažké. Hoci sa tým zaoberajú profesionálni lingvisti, občas ich práca pripomína skladanie puzzle. Špecialisti sa totiž usilujú o to, aby všetky časti prekladu do seba krásne zapadali. Obzvlášť odborné a právne preklady vyžadujú presnú, jasnú a výstižnú štylizáciu. Je neprípustné, aby slovo znázorňovalo iný význam, aký bol udaný v pôvodnom jazyku. Homonymá sú slová, ktoré sa rovnako píšu alebo vyslovujú, ale majú úplne odlišný význam. A práve tie vedia potrápiť i špičkových jazykovedcov a tlmočníkov. Poďme sa teda na ne pozrieť o niečo bližšie.

Poznáte najfrekventovanejšie slovenské homonymá?

Rovnozvučných viacvýznamových slov je v našom jazyku, prirodzene, neúrekom, dokonca existuje pre ne aj samostatný slovník, no skúsme si spomenúť aspoň tie najpoužívanejšie. Zaručene sem patrí slovo hlava, a to vo význame ľudská hlava, ale aj hlava kapustná, hlava vo videu či hlava rodiny. Bežne využívame v rozdielnom zmysle aj slovo korunka (na zuboch; minca; korunka patriaca princeznej). Ďalší kontext je nutný aj pri slovách ako čelo (hudobný nástroj; čelo auta; čelo na hlave; čelo sprievodu), stopky (na ovocí; hodinky), pero (na písanie; pávie pero; pero z vtáka), oko (ľudské; oko na pančuškách; mastné oko na polievke; morské oko), rys (papier; črta tváre; zviera), myš (drobné zvieratko; zariadenie na ovládanie PC), jazyk (časť tela; reč; jazyk na topánke; snehové jazyky), matka (rodič; skrutka), vlna (ovčia; vlna v mori) alebo zámok (na dverách; historická budova).

Máličko z českých homoným

Česi majú s nami veľa spoločných homonymných slov, no prirodzene, že i viaceré špeciálne. Za zmienku stojí slovo kynout, ktoré sa chápe v zmysle „niekto kyne/mávne rukou“, ale občas sa ním myslia aj kysnuté/kynuté knedličky. Silne sa využívajú tiež slová září (deviaty mesiac v roku; svieti), vinice (miesto, kde sa pestuje víno; žena, ktorá sa previnila), kolej (vlaková koľaj; študentská ubytovňa), pila (prijímala tekutiny; zubatý nástroj k rezaniu dreva; miesto, kde sa reže drevo), topit (kúriť v kachliach; snažiť sa niekoho udusiť pod vodou), klika (šťastie; kľučka na dverách), žínka (lesná panna; froté rukavica na umývanie riadu), stát (republika; postaviť sa) a vál (fúkal; doska na cesto).

Nemecké homonymné slová

Nemčina je špecifická tým, že dve rovnako znejúce slová môžu vystihovať rozdielny slovný druh, a teda majú vo vete úplne odlišný význam. Pozrime sa napríklad na také slovo überlegen (zvážiť, rozmyslieť si). Môže byť vo vete použité ako sloveso: Ich muss überlegen, was ich studieren möchte (Musím zvážiť, čo chcem študovať). Často sa však využíva aj ako prídavné meno: Mein Bruder ist mir beim Schachspielen überlegen (Môj brat je v šachu vynikajúci.). Zo slov, ktoré patria do rovnakého slovného druhu, ale majú odlišný význam, môžeme spomenúť das Schloss (pekný veľký dom; zámok na dverách), der Flügel (vtáčie krídlo; piano), der Stoff (odevná látka; námet/téma), der Stock (poschodie; chodítko pre starých ľudí), der Pass (cestovný pas; prechod cez hory), der Hahn (vodovodný kohútik; samec kury), die Bank (finančná inštitúcia; lavica) a der Strauß (kytica, africké zviera/pštros). Nemčina si zakladá tiež na členoch, ktoré sa treba učiť so slovíčkami. Ak si totiž zmýlite člen, veta môže dávať úplne iný zmysel. Medzi slová, ktoré rozlišuje práve člen, patria das Schild (dopravná značka) a der Schild (ochrana/chránič), der Band (zväzok/kníh) a das Band (stužka do vlasov, páska), die Steuer (peniaze pre štát) a das Steuer (volant)… V prípade, že si chcete napríklad doviesť vozidlo zo zahraničia a prepísať ho na Slovensku, súdny a súdne overený preklad musí zohľadniť všetky špecifiká, aby sa z daní nestal volant a z dopravnej značky chránič. Overené preklady sú špeciálnou kategóriu prekladov, ktoré sa zvyknú využívať v úradnom styku so štátnymi orgánmi, inštitúciami, veľvyslanectvami a podobne. Nie zriedka si ich však dávajú klienti vypracovať aj pre zahraničného zamestnávateľa, pri zmene trvalého pobytu, pri sobáši v zahraničí a iných konkrétnych záležitostiach. Je nutné prikladať im vysokú vážnosť.

S čím si lámu hlavu aj pokročilí angličtinári?

Homograf je pojem pre slovo, ktoré sa píše rovnako ako iné, ale vyslovuje sa odlišne. A práve toto je špecialita anglického jazyka, z ktorej majú aj odborníci hlavu v smútku. Tu si dovolíme uviesť ako príklad slovo bow (ak sa číta ako / (n) a je v tvare podstatného mena, označuje luk alebo mašľu; v prípade, že sa vyslovuje ako / (v), znamená ukloniť sa, ohýbať sa; no je tu aj tretí význam s výslovnosťou / (n) – priplaviť sa/prísť loďou). Spomenúť môžeme aj dove (/ (n)  – holubička; / (v)  – skočiť do vody). Prirodzene, že aj angličtina má klasické homonymá, medzi ktoré môžeme zaradiť napríklad slovo race vo význame rasa (do angličtiny sa dostalo z francúzštiny z talianskeho razza), no tiež sa zvykne chápať ako závod (germánsky pôvod). Okrem neho spomeňme ešte slová crane (žeriav – vták; zdvíhacie zariadenie), rose (ruža; rýchlo vstať) a point (hrot ceruzky; bod; argument).

Ako sme v úvode spomínali, práca prekladateľa pripomína neraz skladanie puzzle. Z toho vyplýva, že je to precízny, svedomitý a zodpovedný proces, pokiaľ chceme dosiahnuť perfektný výsledok. V prípade, že si netrúfate rozlúsknuť cudzojazyčné „hádanky“ bez pomoci, k dispozícií je aj www.aspena.sk, kde nájdete agentúru s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prekladov a tlmočenia.

 

Foto: © [intheskies] / Dollar Photo Club