Ergonómia pracoviska a zdravé sedenie

0
1964

Ergonómia na pracovisku je súbor techník, znalostí a zdrojov určených na prispôsobenie pracoviska fyzickým a duševným potrebám človeka. Je veľmi dôležitá pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Ergonómia ako multidisciplinárna oblasť

Ergonómia je multidisciplinárna oblasť, pretože spája tri skupiny presných odvetví: humanitné vedy, organizáciu práce a technológiu. V súčasnosti rozlišujeme dva prístupy ergonómie: koncepčné a nápravné.

Cieľom koncepčného prístupu je predstaviť ergonomické princípy vývojom konceptov a dizajnu zariadení a interiérov. Na druhej strane korekčná ergonómia sa zameriava na úpravu existujúcich pracovísk podľa ergonomických požiadaviek.

Základy ergonómie aplikované už počas druhej svetovej vojny

Ergonómia je relatívne nová koncepcia. Pojem “ergonómia” prvýkrát použil profesor Wojciech Jastrzębowski v roku 1857 v časopise “Przyroda i Przemysł”, kde publikoval svoj článok “Ergonómia v stručnosti, čiže teórie práca založená na zákonoch odvodených z prírody”. Prvé ergonomické štúdie však boli vykonané až v 60. rokoch 20. storočia a v Poľsku bol tento vedný odbor znovu vzkriesený až na konci 70. a na začiatku 80. rokov. Od tej doby sa ergonomické zásady nezadržateľne presadzujú do našich kancelárií aj domácností.

Dnes je ergonómia aplikovaná takmer vo všetkých oblastiach pracovného prostredia a podmienok, a zameriava sa na výrobu pomôcok pre zvýšenie pohodlia pracovného procesu. Už počas druhej svetovej vojny začali návrhári venovať pozornosť úpravám lietadiel a ďalších bojových strojov podľa schopností priemerného vojaka, ktorý ich bude používať. Dnes sú objavy v oblasti ergonómie využívané predovšetkým pri navrhovaní pracovného prostredia.

Ergonomické prvky

Pri ergonomickom plánovaní pracoviska je potrebné zohľadniť niekoľko prvkov – najmä charakter práce, postavenie pracovníka počas práce, organizácia práce na pracovisku, vybavenie pracoviska, mobilita na pracovisku, časovo náročné pracovisko, hygienické a bezpečnostné predpisy spoločnosti, ktoré sú nemenej dôležité aspekty.

Niekoľko nezávislých zahraničných štúdií ukázalo, že dobre navrhnutá ergonómia na pracovisku má pozitívny vplyv na výkonnosť pracovníkov, znižuje mieru nehôd a celkovo prispieva k vyššej efektívnosti práce.

Ergonómia práce zahŕňa aj určité vonkajšie vplyvy na pracovisku, ako napríklad osvetlenie pracoviska, úroveň hluku v jeho okolí, prístupnosť pracoviska a iné.

Ergonomické stoličky vs. Aktívne sedenie

Veľkou témou je Ergonómia počítačového pracoviska a zásady bezpečnosti počítača v posledných rokoch. Medzi konkrétne prvky patrí výškovo nastaviteľný stôl, ktorý vám dovolí strediať pracovné polohy medzi sedením a státím len stlačením tlačidla.

Alebo ergonomické stoličky, ktoré majú oproti obyčajným kancelárskym stoličkám možnosť sklápania opierky, nastaviteľnej podrúčky aj sedáku, a hocikedy aj ergonomický tvar opierky a sedadla.

Zdravé sedenie môže značiť viacero pojmov. Ergonomické stoličky si totižto môžeme mýliť s aktívnymi stoličkami, medzi ktoré patria sedlové a balančné stoličky.