Tipy, ako nepísať bakalársku prácu

0
2291

Rady a zaručené návody, ako zvládnuť napísať záverečnú prácu, nájdeme snáď všade. Lenže niekedy ani dôsledné naštudovanie všetkého dostupného nestačí na to, aby stála výsledná práca za to. Je plná preklepov, chýba vlastný prínos i záujem o tému. Ak je tomu tak, možno by pomohlo pozrieť sa na problém vypracovania bakalárskej práce trochu inak, z opačnej strany a spomenúť, čomu všetkému sa je dobré pri jej tvorbe vyhnúť.

Najčastejšie chyby pri písaní bakalárky

Ak si tiež kladiete zložitú otázku, ako písať bakalársku prácu tak, aby bola originálna, spĺňala všetko, čo spĺňať má a aby ste ju zvládli napísať ešte tento semester, skúsme sa pozrieť na najčastejšie chyby študentov, ktoré možno robíte, vedomky či nevedomky, aj vy, a preto máte pocit, že vaše trápenie s bakalárkou nemá konca.

  1. Píšem bakalárku, teda trpím. Tento postoj však nikam nevedie, navyše je často veľmi jednoduché mu predísť. Postačí si zvoliť tému, ktorá nás skutočne zaujíma, ku ktorej je dostatok relevantných zdrojov a o ktorej aj čo-to vieme.
  2. Chýba osnova. Pritom práve osnova je veľmi podstatnou časťou práce na bakalárke, keďže zaručí, aby sme nestratili cieľ – z očí, ani z mysle. Radíme načrtnúť si ako základnú osnovu, tak i rámcový harmonogram.
  3. Odbočujete od témy. Možno práve kvôli chýbajúcej, alebo zle napísanej osnove. Stanovte si, čo je a čo už nie je témou vašej práce a držte sa toho. Predovšetkým v úvode je potrebné danú problematiku predstaviť aj z trochu širšieho kontextu, avšak to neznamená, že máte celkom vybočiť od témy.
  4. Ste zaskočení nečakanými výsledkami. Stačí byť trošku flexibilnejší a pôjde to. Áno, téma a stanovené ciele sú fajn, ale reálne výsledky z výskumu vedia prekvapiť. To však ešte nie je dôvod na paniku. Ak s tým rátate hneď od začiatku, nebude žiadnym problémom trochu prehodnotiť stanovené hypotézy a upraviť niektoré kapitoly.
  5. Chýba príloha. A je to práve príloha, ktorá vie nahnať cenné plusové body. Dôležité je, aby súvisela s témou práce. V tom prípade skutočne najlepšie odprezentuje jej výsledky, či už formou grafu, diagramu alebo tabuľky.
  6. Bojíte sa citácií. Odborné texty, vysokoškolské bakalárske práce nevynímajúc, sa však s citovaním veľmi kamarátia, a preto platí pravidlo: Citovať, citovať, citovať!

Len si dajte pozor na adekvátnu podobu citácií, správne zaradenie zoznamu použitej literatúry, ako aj pramene, mapy a internetové  zdroje, z ktorých budete pri tvorbe vašej bakalárky čerpať. Učitelia aj členovia komisie si na to totiž radi posvietia.

Možno aj vy robíte jednu z vyššie uvedených chýb, prípadne ste niečo naopak neurobili, a to je ten dôvod, prečo vám písanie bakalárskej práce robí vrásky na čele. Vyvarujte sa ich a uvidíte, že tvorba bakalárky bude razom radostnejšia. Tak smelo do toho!