Dôležitosť povinného zmluvného poistenia Vášho auta

0
2247

Konečne si kupujete vytúžené auto a už sa vidíte za volantom, ako uháňate po diaľniciach? Spomaľte. Kúpa auta, to nie je len vybavenie výhodného lízingu, je totiž potrebné myslieť aj na iné povinnosti vodiča, respektíve vlastníka motorového vozidla. Medzi menej príjemné súčasti šorérovania u nás patrí aj povinné zmluvné poistenie auta. Keďže naše cesty sú všetko, len nie bezpečné, bez dobrej poistky na ne radšej ani nechoďte.

Ako a podľa čoho sa vypočíta povinné zmluvné poistenie – PZP?

Výšku PZP ovplyvňuje aj cena auta

Ak ste si víťazoslávne našetrili na ojazdené, ale luxusné auto, pripravte sa na to, že výška povinného zmluvného poistenia nebude malá. PZP totiž určuje ako hodnota auta, tak i jeho majiteľ. A keďže úraz je všade okolo nás, poistenie motorového vozidla je nevyhnutné. Naviac, pri akejkoľvek námatkovej policajnej kontrole na ceste a po zistení, že nemáte PZP, by ste na to draho doplatili.

Kritériá poisťovní na výpočet PZP

Dnes už nie je ničím výnimočným nastaviť si poistenie vozidla podľa seba, napriek tomu je dobré mať prehľad o základných kritériách poisťovní na výpočet výšky poistného.

Pri výpočte poistného sa zvyčajne berie do úvahy vek a adresa poistníka (teda buď fyzickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo spoločnosti), ako aj technické parametre vozidla – vek, objem a výkon motora.

Niektoré poisťovne vedia poskytnúť aj bonus v podobe nižšej ceny poistky, a to napríklad za počet mesiacov bez spôsobenej nehody alebo zohľadnia existenciu ďalších uzatvorených poistení v danej poisťovni. Pri vypočítavaní presnej sumy PZP svoju úlohu niekde zohráva aj to, na čo má byť dané vozidlo využívané.

Občas sa prihliada aj na špecifickejšie vlastnosti vodiča, respektíve majiteľa automobilu, a to najmä na jeho skúsenosti so šoférovaním či lokalitu, v ktorej žije a najčastejšie šoféruje.

PZP všeobecne

Vo všeobecnosti to možno zhrnúť tak, že cena PZP je výsledkom kombinácie viacerých základných kritérií, ktoré boli spomenuté vyššie. Pri výpočte výsledného poistného je však dôležitá aj doba bezškodového priebehu, teda obdobia, počas ktorého držiteľ motorového vozidla nespôsobil žiadnu škodu či nehodu. A teda, tým lacnejšie poistné získate, čím menej nehôd ste kedy mali.  Toto garantuje väčšina poisťovní na našom trhu.

Ostáva teda si už iba vybrať to najvhodnejšie povinné zmluvné poistenie pre Vás a jazdiť. S radosťou, no predovšetkým bezpečne.

 

Autorské právo: stockbroker / 123RF Reklamní fotografie